Logo de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

Simulació d'autoliquidació del model 620 - Vehicles

Introduïsca el tipus d'impost

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentats
 • Impost de Successions i Donacions
 • Data de transmissió

  calendario
  Tipus

  Fabricant o marca Si la marca/model no es troba en la llista polse ací i introduïsca-ho manualment Altres marques

  Model

  C. tècniques

  Pot. fiscal

  C.C.

  Data matriculació

  Pulse para acceder al calendario
  Núm. matrícula Bastidor

  Part transmesa

  Valor declarat

  Causes reducció especial

  Casos especials

  No en té Exempt-No Subjecte Suspensiu