Dona'ns la teua opinió
 

La ATV vol agrair-li que dedique una part del seu valuós temps a contestar a les següents preguntes que ens ajudaran a millorar la qualitat del servei prestat.
 
Polse a enviar per a enviar les respostes i finalitzar l'enquesta.
 
¡Moltes gràcies per la seua participació!
 
 
*Obligatori
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Valore el servei prestat
 

 
Valore les següents qüestions, assignant a cadascuna d'elles un valor entre 1 (pitjor valoració) i 5 (millor valoració). *
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grau de satisfacció general
  1
  2
  3
   4
  5

 
 

 
 
 
¿Creu que la web té un contingut i disseny adequat?
  1
  2
  3
   4
  5

 
 

 
 
 
¿Ha trobat la informació o tràmit que necessitava?
  1
  2
  3
   4
  5

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per a finalitzar, explique'ns com va ser la seua experiència.